Tetanoz Aşısı

– Tetanoz aşısı tek başına veya çocuklarda kullanılan difteri, tetanoz ve boğmaca aşılarının içerisinde veya yine difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci ve Hib içeren beşli karma aşıların içerisinde olmak üzere kombine olarak bulunabilmektedir.

– 7 yaşından sonra çocuklar erişkin tip difteri, tetanoz aşısı veya tek tetanoz aşısı olmalıdır. Erişkin tip difteri, tetanoz aşısının tetanoz içeriği çocuklarda olanla aynıdır ancak difteri miktarı azaltılmıştır.

– Diğer inaktive aşılarda da olduğu gibi tetanoz aşısına karşı koruyucu düzeyde ve kalıcı cevabın oluşması için birden fazla doz aşı uygulanması gerekmektedir. Tetanoz aşısını uygun aralıklarla 7 yaşına kadar olan çocuklarda 4 doz , 7 yaşından sonra 3 doz olarak alan kişilerin tamamı koruyucu antikor düzeyini sağlar.

– Aşıyla sağlanan bağışıklık zamanla azalmaktadır. Bu yüzden başlangıç seri aşılama yapılıp koruyucu antikor düzeylerine ulaşıldıktan sonra, herhangi yaralanma olmasa bile her 10 yılda bir tekrar aşılama yapılmalıdır.

– Primer bağışıklama genellikle çocukluk çağında ve kombine difteri, tetanoz, boğmaca veya difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ve Hib beşli aşı şeklinde bebek 2 aylıkken başlayarak 2, 4 ve 6. aylarda üç doz (bir veya iki ay ara ile üç doz) ve üçüncü dozdan 12 ay sonra (18. ayda) bir tekrar doz olarak toplam dört doz olarak uygulanmaktadır. Daha sonra 10 yılda bir hatırlatma dozu uygulanmalıdır.

– 7 yaşından büyük kişilerde tetanoz aşısı daha önce uygulanmamış veya eksik uygulanmış ise bir ay ara ile iki doz tetanoz aşısını takiben ikinci aşıdan 6-12 ay sonra uygulanan üçüncü doz ile primer seri tamamlanır. Daha sonra 10 yılda bir hatırlatma dozu uygulanmalıdır.

– Tetanoz hastalığını geçirmiş olmak ömür boyu koruma sağlamaz. Hastalık geçirilmiş olsa bile mutlaka tetanoz aşısı uygulanmalıdır.

– Herhangi bir yaralanma durumunda aşı ve immünglobulin uygulanması gerekip gerekmediğine yaralanmanın değerlendirilmesiyle birlikte, daha önce tetanoz aşısı uygulanıp uygulanmadığı ve son dozun hangi tarihte uygulandığı göz önünde bulundurularak doktorunuz tarafından karar verilmelidir.Konuşmaya Başlayın
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba, Özel Duygu Hastanesi whatsapp destek hattına hoşgeldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by