Doç. Dr. Erkan YULA

Bölüm
Mikrobiyoloji / Tamamlayıcı Tıp

KİŞİSEL

Doğum Yeri : Erzurum

Doğum Tarihi : 1978

DENEYİM

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2013-2017
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İmmünoloji Bilim Dalı 2016
Mustafa Kemal Üniv. Tıp Fakültesi 2011-201
Mardin Devlet Hastanesi 2010-2011
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2005-2010

EĞİTİM

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

​UZMANLIK ALANLARI

Klinik Mikrobiyoloji

YABANCI DİLLER

İngilizce

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Moleküler Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Ozon Terapi, Mezoterapi, Kupa Terapi, Hirudo Terapi)
Medikal Dergi Editörlüğü / Medikal Yazılım Geliştirme

MESLEKİ ÜYELİKLER

TTB
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği