Pnömokok (zatürre) Aşıları

İki tip zatürre aşısı vardır: Polisakkarit Pnömokok Aşısı ( Pneumo23 )ve Konjuge Pnömokok Aşısı ( Prevenar )

  • Pneumo23 , 2 yaşından büyük her yaştaki kişiye uygulanabilmektedir.
  • Pneumo23  aşısı ağır ve sık alt solunum yolu veya orta kulak infeksiyonu geçiren çocuklara önerilmektedir.
  • Prevenar yaş sınırı olmaksızın her yaşta kişiye uygulanabilir.
  • Sağlıklı çocuklarda prevenar aşının dozu çocuğun yaşına bağlı olarak değişir. Yaş arttıkça uygulanması gereken doz sayısı azalmaktadır. Sağlıklı bebeklerde 2, 4 ,6. ve 12-15 aylarda olmak üzere 4 doz uygulanır. Diğer çocukluk çağı aşıları ile eş zamanlı olarak yapılabilir. İlk 6 ayda aşılanmamış bebekler için ilk doz  7-11 aylar arasında yapılırsa, 6-8 hafta ara ile 2 doz ve ilk dozdan 12-15 ay sonra 1 pekiştirme doz önerilmektedir. Eğer ilk doz 12-24 aylar arasında yapılmış ise 6-8 hafta ara ile 2 doz yapılır, ancak pekiştirme dozuna gerek yoktur. 24-59 aylık, daha önce hiç prevenar aşı uygulanmamış çocuklarda tek doz uygulanabilir, ancak bu yaş grubundaki çocuklara rutin olarak önerilmemektedir.