Hepatit B Aşısı

– Hepatit B aşısı doğumdan itibaren

– Ülkemizde rutin aşılama programı içinde tüm çocuklara 0. aydan itibaren uygulanmaktadır.

– Hepatit B taşıyıcısı annelerden veya taşıyıcı olup olmadığı bilinmeyen annelerden doğan bebeklere doğumdan hemen sonra uygulanması önerilmektedir.

– Hepatit B aşısı 0, 1, 6 şemasına göre uygulanmaktadır. ilk aşının uygulandığı gün olmak üzere ilk aşıdan 1 ay sonra 2. doz ve yine ilk aşıdan 6 ay sonra (ikinci aşıdan 5 ay sonra) 3. doz uygulanmalıdır.

– Hepatit B aşısı için rutin tekrar dozlar önerilmemektedir.

– Hepatit B aşısı tüm yeni doğan bebeklere, çok eşlilere, hemodiyaliz hastalarına, hepatit B virüsü taşıyan kişilerin aileleri ve aynı evde yaşayan kişilere, uyuşturucu bağımlılarına, eşcinsellere, sağlık personeline önerilmektedir.

BCG

İnsanlarda uzun yıllardır kullanılmakta olan  Akciğer tüberkülozundan koruması tartışmalı olmakla birlikte tüberkülozun yaygın formlarından korur. Dünya Sağlık Örgütü’ nün BCG ile ilgili önerisi bebeklikte tek doz aşı yapılmasıdır. Aşının yapılış yaşı ve doz sayısı konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yetersiz olduğundan kesin bir karara varmak zordur. Yinelenen BCG’ lerin daha iyi bir koruyuculuk sağladığı gösterilememiş olmasına rağmen, Türkiye’ nin de içinde olduğu bazı ülkelerde çocukluk çağında yineleyen dozlar yapılmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı biri doğumdan sonraki 2. ayda, diğeri ilkokul birinci sınıfta olmak üzere çocuklarda toplam iki kez BCG aşısının yapılmasını kararlaştırmış ve uygulamıştır.Konuşmaya Başlayın
Whatsapp Destek Hattı
Merhaba, Özel Duygu Hastanesi whatsapp destek hattına hoşgeldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by