Ereksiyon Bozuklukları

Ereksiyonun gerçekleşmesi için normal sinirsel uyarılma, sağlam bir damarlanma, uygun bir hormonal fonksiyon ve psişik durum gerekmektedir.

Ereksiyon Bozukluklarının Sebebi:

Psişik sebebleri: Partnere bağlı sebebler (kıskançlık,aldatma …)

Duruma bağlı sebebler: Acemilik,uygun olmayan ortam

Kişiliğe bağlı sebebler:Özgüven eksikliği, depresif nörozlar, mesleki stres

Psikozlar: Şizofreni, endojen gelişendepresyon

Bilinçsiz sebebler: Korkular, suçluluk hissi, gizli homoseksüellik

İlaça bağlı sebebler: Alkol ve toksik sebebler, alkol, nikotin alışkanlığı, antihipertansifler, kardiak ilaçlar, diüretikler, H2 bloker, antidepresanlar, antiepileptikler, uyuşturucu alışkanlığı

Vasküler Sebebler (damarsal sebebler):

Arteryel(atardamar):Genel arterioskleroz ( damar daralması ), diabete bağlı vaskülopati ensık sebeblerden biridir.

Venöz ( toplar damar):Venöz yetmezlik ( venöz kaçak )

Endokrin ( hormonal ) sebebler:

Hipotalamus ve hipofizer bozukluk: ( beyinden salgılanan hormonlarda bozukluk ) FSH, LH, testesteron düşüktür.

  • Testislerden hormon salınımında bozukluk
  • Hiperprolaktinemi
  • Diabetes mellitus(şeker hastalığı)
  • Guatr

Nörolojik sebebler:

Nöropati ( sinir hasarı)  (alkol bağımlılarında, şeker hastalarında)

MSS( merkezi sinir sistemi hastalıkları ) : MS, beyin tümörleri, beyin kanaması

Travma : Kafa travması

Parapleji : Omurilikteki ereksiyon merkezi üzerindeki lezyonlarda

Ameliyatlar : Kafa içi ameliyatlarda, omurilik ameliyatlarında

Penis hastalıkları:

Penis yaralanmaları, penis eğrilmeleri.

Ereksiyon Bozukluğunun Genel Tanısı:

Hastanın geçirmiş olduğu hastalıklar, cinsel hastalklar, kazalar, geçirmiş olduğu ameliyatlar, partneri ile ilişkisi, cinsel istek liliği, ilişki sıklığı, ereksiyon sıklığı, sabah ereksiyonları, sorgulanır.

Fizik muayenede: Penisin büyüklüğü, yaralanmaları, eğrilikleri, testislerin büyüklüğü, sertliği, prostatın büyüklüğü değerlendirilir.

Nörolojik muayenede nöropati (sinir hasarı) belirtileri değerlendirilir. Karıncalanma, yanma tarzında ağrı, reflekslerde azalma veya kaybolma, his duyumu kısıtlanması değerlendirilir.

Tetkik olarak : Renkli doppler ultrasonografi ile Penisin atardamar ve toplardamarlarındaki akım durumları değerlendirilir.

Nokturnal penis tümesans ölçümü (gece uykuda oluşan sertleşmeleri ölçme) gecede 4-6 ereksiyon normaldir. Geceleri ereksiyon olmuyorsa bu bir organik bozukluk var demektir.

Tedavide,

Doppler sonrası kan akımlarında herhangi bir problem yoksa damarsal kaynaklı bir ereksiyon bozukluğu ekarte edilir.Böylece psikolojik, nörolojik veya ilaçlara bağlı sebebler aranır.

Psikolojik sebebler için:

Psikoterapi (davranış tedavisi, konuşma tedavisi, seksüeldanışma ve seksüel tedavi) ve uygun ilaç tedevileri uygulanır. İlaca bağlı sebebler için: İlacın kesilmesi ve gerekirse uygun ilaç tedavileri uygulanır.

Damarsal veya Nörojenik sebebler için:

Tedavide viagra ve benzeri ilaçlar ile destek tedavileri uygulanır ve bunlardan sonuç alınamazsa penil protez (mutluluk çubuğu) uygulanması en uygun tedavidir.

Daha öncede belirttiğimiz gibi ereksiyon bozukluklarının en sık sebebi damarsal problemlerdir ve bunu oluşturan da diabetdir (şeker hastalığı) Hastalık erken tanımlanmaz ve yeteri kadar iyi tedavi edilmez, iyi takibi yapılmazsa böyle bir sonuç oluşabilir.Damarlarda meydana gelen deformasyon eğer viagra vs ilaçların etkili olmasına engel olacak kadar fazla ise
Günümüzde hasta tarafından kullanımı kolay çeşitli protez modelleri geliştirilmiştir.Diğer tedavi yöntemlerinin başarılı olmadığı durumlarda penil protezler ereksiyon sorununu çözmektedirler.