Uykusuzluk, hastanın uyku için yeterli fırsatı ve imkanı olmasına rağmen devamlı bir şekilde uykuya başlamada ve sürdürmede bütünlüğü olmayan, kaliteli uyumada güçlük çeken ve bunun sonucunda gün içinde işlevselliğin de bozulmalarla karakterize olmasıdır. Uykusuzluğun 3 ana birleşeni vardır. Bunlar; süreğen uyku güçlüğü, yeterli uyku fırsatı, gün...