Parkinson Hastalığı Hangi Belirtilerle Ortaya Çıkar? Titrek felç olarak tanımlanan ve ilk kez 1817 yılında literatüre geçen Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Dopamin insanların akıcı ve koordine hareketler yapmalarını sağlar. Beyinde dopamini...

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca...

Beyindeki sinir hücrelerinde, uyarılabilirlikdeki artış nedeniyle meydana gelen elektriksel boşalımlardır. Bu sırada bilinç, davranış, duygu, hareket ve algılamada değişik miktarlarda bozulmaya neden olabilir. Nöbet tipleri ve aralık-sıklıkları çok değişken olmakla birlikte her hastadaki nöbet genellikle aynıdır ve pek değişmez. Toplumda görülme sıklığı bin kişide 5-10’dur....

Birincil başağrıları içerisinde en sık karşımıza çıkan ağrı gerilim tipi başağrısı olup genellikle 20 yaş civarında başlar. Daha çok kadınlarda görülen bu ağrı, hafif ve orta şidette olup tüm veya bant şeklinde başı sarıp ortalama 10-12 saat sürer. İlaç tedavisi yanında gevşeme teknikleri, stresle mücadele,...

Gerilim ve küme başağrısından sonra en sık görülen ağrı olup her yaşta olabileceği gibi en sık 30-50 yaşlarında görülür. Genelde tek taraflı, çok şiddetli ve kısa süreli olur, demetler halinde ağrılı bir dönem, sonrada ağrısız bir dönemi vardır ve periyodiktir. Beraberinde burun akıntısı, göz yaşarması...

İnsanları en çok rahatsız eden ağrılı durum başağrısıdır. Hayatı boyunca başağrısı ile tanışmamış kimse yoktur. Baş, içinde ve üzerinde çok önemli organlar bulundurması nedeniyle ağrı semptomu çok sık bir bulgu olarak karşımıza çıkar. Başağrılarını: Vasküler başağrısı Gerilim tipi başağrısı Traksiyon ve enflamatuar başağrısı olarak üç...

Migren; başağrısının ötesinde, kişinin hayatını her zamanki gibi sürdürmesini engelleyen ve iş görmezliğe neden olan bir hastalıktır.  Migren ataklar halinde gelir ve tedavi edilmez ise 3 güne kadar uzayan ağrılara neden olabilir. Genellikle tek taraflı, zonklayıcı ve yer değiştiren bu ağrılar aktivitelerle artarlar ve bulantı...

Beyindeki sinir hücrelerinde, uyarılabilirlikdeki artış nedeniyle meydana gelen elektriksel boşalımlardır. Bu sırada bilinç, davranış, duygu, hareket ve algılamada değişik miktarlarda bozulmaya neden olabilir. Nöbet tipleri ve aralık-sıklıkları çok değişken olmakla birlikte her hastadaki nöbet genellikle aynıdır ve pek değişmez. Toplumda görülme sıklığı bin kişide 5-10’dur....