Departments


Pulmonary Medicine

Duygu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı yataklı ve ayakta tedavi hem de sunuyor
hizmetleri. 

Tanı ve Tedavi Hastalıkları


KOAH
Bronşiolit

Pnömoni

Akciğer ve plevra Malignite

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Pulmoner Tromboemboli

Pulmoner Hipertansiyon

Astım

Akciğer kanseri

Tüberküloz