Departments


Neurology

Nöroloji sinir sistemi bozukluğu olan hastaların tanı, tedavi ve bakım ile ilgili tıp dalıdır. Bizim Nöroloji Bölümü, yüksek kaliteli ve verimli sağlık hizmetleri sunmaktadır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

  • Laboratuvar EEG (Elektroansefalogram'lar) ve EMG (elektromiyogramın).