Departments


Intensive care Unit

yetişkin yoğun bakım ünitesi tüm yaş kategorileri için hastalara yoğun bakım sağlayan bir birimdir. Yoğun bakım ünitesi durumunda bizim bu tür özel ve kritik koşullarda özel bir bakım sağlar:

• Şiddetli nörolojik hasar
• Şiddetli akciğer hastalıkları
Karaciğer yetmezliği •
• Sepsis
büyük ve riskli bir ameliyatı takiben • Mesaj bakım
Gastrointestinal kanama •
• Zehirlenme
• Ağır endokrin bozukluklar
Septik şok •