Departments


Anesthesiology and Reanimation

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Özel Emotion Hastanesi, ameliyat anestezi sonrasında ağrı tedavisinin her türlü ile birlikte içinde bakım ve tedavi hizmetlerinin devreye girer.
Ön-anestetik risk değerlendirmeleri, hastanın özelliklerine anestezi, güvenli bir ortamda sırasında uygun ameliyat öncesi hazırlık işlemleri, hayati fonksiyonların korunması idam-ve gereken post-operatif ağrı
tedavisi sağlanır.

Anestezi uygulamaları hakkında bilgi

Değerli hastalarımız ve hasta sahibi!
Modern anestezi ve aile üyelerinin bu formu sizinle ilgili bilgi vermek ve size hazırlanan ameliyat ve anestezi hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri karar vermenize yardımcı olacak. Koşulları olmustur için en iyi anestezi işbirliği ile sağlanacaktır. Gerekeli ilgi ve dikkat bu konuya ve lüfer göstermektedir.

'Anestezi'sozcüg duyuların yitim olarak dilimize tercüme edilebilir. Anestezi prosedürleri sırasında ağrı ve nahoş hisler ortadan kaldırır. Anestezi Eğer sizin için geçerli olacaktır cerrahi işlem sırasında neler yapıldığını geçerli olacaktır hissediyorum ki. Anestezist yakından hemen doktor müdahale ve ortaya çıkan sağlık sorunları bitki olan tüm amelyat boyunca hayati fonksiyonlarını izlemek. Bu nedenle, tıbbi geçmişi hakkında bilgi almak, onlar Muay veya analiz ve danışma gerekiyordu.
Cerrahi, anestezi kullanılabilir bölgeye bağlı olarak farklı olacaktır. (Genel anestezi, bölgesel anestezi: epidural veya spinal anestezi, periferik sinir blokları, lokal anestezi)

Eğer ameliyathaneye girdiğinizde:
1- Eğer (Elinizle veya kol üzerinde bir iğne ile) bir damar serum askıda
yapıştırılacak kalbinizin çalışmasını izlemek için elektrotlar 2- göğüsü
bir tesis edilecek 3- park ekipmanları parmak kan oksijenasyonu gösteren benzer mandal
kan basıncını izlemek için kol tansiyon monitörü takılca 4-
sizin anestesizti için gerekli özel uygulamalara ek olarak yapılabilir. Bunu yaparsanız, bu uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

I-GENEL ANESTEZİ
Genel anestezi farkındalığı ve uyuşturucu etkisi ortadan kaldırarak bilinç yerine gelir halidır.anestez doktor ortadan kaldırarak kontrollü bir şekilde tüm duyular.
İğne Eğer uyku sağlancak biz sağlanacaktır solunum cihazı durdu ilaç yardımı ile nefes yoksa, maske, oksijen ve anestezik ilaçlar veya ilaç karışımı sayesinde nefes senin ven eklenecektir. Senin nefes borusu sokulacak tüp aracılığıyla solunum kontrolü için gerekli görüldüğü takdirde ( 'bu süreci hatırlamak ll) oksijen ve anestezik ajanlar verilmeye devam edecektir. Bu ameliyattan sonra işlemi başlatmak için izin verilecektir. Ameliyat sırasında hayati fonksiyonları sürekli olarak izlenecektir. Gerekirse, ilacın uygulanacaktır. Tüm işlemler "anestezi izleme formuna" yapılır kaydedilir.
Işlemi tamamlandıktan sonra, size oksijen dışında doktorluk keserim. Biz bazı ilaçların etkilerini ortadan kaldıracaktır. Biz boğazda takılıp tüpü çıkarın.
Biz durumu izlemek için ayılma odasına alırsınız. Iyi uyar ve en az bir kez size veya odasına gönderilir ağrılı durumlar için tedavi için gelmek için izin verecektir.

Genel anestezi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar, nedenleri ve önlemlerin bazıları şunlardır:

Hangi 1-Solunumla ilgili geçerli:
En önemli ve sık karşılaşılan sorunlardan biri: solunum yollarına mide içeriğinin kaçış •. Bunu önlemek için, (örneğin özofagus darlık olarak duodenum) herhangi bir sorun varsa önce katı gıdalar ve 6 saat önce sıvıların en az 8 saat almak gerekir. Acil durumlarda bu süre daha kısa olabilir. Bebekler ve çocuklar dönemi oruç 2-6 saat arasında değişmektedir. Ne Eğer bu öneri hakkında doktorunuza bunu uygularsanız.

• Anestezi sırasında hava yolunu sağlanamaması: Büyük Diller, küçük çene, ve ileride bazı yapısal nedenler özel gerçekleştirilememesidir ile trakea trakea tüp yerleştirme işleminin olacaktır. Bu gibi durumlarda, nefes özel araç ve gereçleri kullanmaya devam etmek için sağlanmıştır. Ameliyat ertelenmesi veya görülmelidir nerede nefes borusunun geçici bir nefes borusu size boğazında konabilir sağlamak.
• solunum yolu tüpü bazı organlarda (dudak, dil, dişler, boğaz, nefes borusu, akciğerler), çürük sırasında yerleştirme, şişme ve kırılabilir diş. Eğer sabit bir protez anestezist bilgilendirmek varsa dişlerin zarar gelmesini önlemek için, emin protez kaldırın.
Şiddetli solunum yetmezliği: • Ameliyattan sonra bazen önceki mevcut hastalık, cerrahi seks, süresi ve solunum sıkıntısı ağrı nedeniyle oluşabilir. (Ağrı veya solunum zaman solunum cihazı tedavisi uygulayarak ben bakım destekleyerek yardımcı olan değil).
• Genel anestezi ile ameliyat geçiren hastalarda Boğaz ağrısı nedeniyle solunum tüpü yerleştirilmesi oldukça sık görülür. 1-2 gün sürebilir genellikle geçicidir.
Hangi 2.Dolaşı ilgilidir:
Böyle anestezi ve cerrahinin risklerini artıracaktır neden kalp krizi olarak ciddi koroner yetmezlik, kalp bloğu, geçirilmilş problemleri: Kalp ile Sorunları •. Ayrıca bazı hastalarda cerrahi sırasında, çok nadir de olsa bir kalp krizi sonrasında ortaya çıkabilir. Eğer sağlık durumu ile ilgili herhangi bir şüphe duymak ve kardiyolog gelen önerileri muyane ve ilgili hekim olmak isteyebilirsiniz yaparsanız istenmeyen dahiliye önlemek için böyle anestezi ekibi.
• Vasküler uygulamalar için geniş kateter: ya sadece ağır kalp hastalığı olan ameliyat sırasında büyük operasyonlarda ve sonraki kan dolaşımı cihazların ölçümleri yapmak üzere kardiyovasküler sistem hastalıkları ile kan kaybı olarak düşünülür ve postoperatif uzun damar erişimi gerektiren hastalarda uygulanmaktadır açıklık. (Boyun, kasık, kol, vs.), kanama, yan etkiler gibi akciğerlerden hava kaçağı ve koleksiyon olarak oluşabilir yere göre.
Ilgili 3.ilaç problemleri:
• Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi anestezide kullanılan ilaçlara bazı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.
• İlaçların Diğer olumsuz etkiler: düşük kan basıncı ya da yükseklik,
• kalp hızı, azalma ya da artış
• kalp ve solunum durması,
• ağız kuruluğu,
• öncesi ve 1-2 saat içinde cerrahi sonrası zorluk hatırlayarak olaylar,
• bulantı, kusma, kabızlık,
• zorluk idrar yapma oluşabilir.
• Ateş artışı (habis hipertermi): Bir Bazı insanlar çok nadiren (1 / 10.000 frekansı) önlenemez ateş gelişebilir.
4.K nakli:
Bazı işlemler kan kaybı bir ölçüde tahmin edilebilir. Bu durumda bilgi verilecektir.ayrı ameliyat sırasında kan ve kan ürünleri transfüzyonu, bazen aniden ortaya kan transfüzyonu veya beklenenden daha fazla olabilir kan ve kan ürünleri ihtiyacını ihtiyaç olabilir.
Her kan transfüzyonu hafif bir risk vardır; Bu risk arttıkça kan / birim artar miktarını verilen.
Merkezimizde, ve her zaman gerekli testler her transfüzyon öncesi yapılır GEREKİR. Ancak, -çok düşük bu test olsa da - yanlış sonuç verir muhtemeldir.
Buna ek olarak, gerekli tüm testlerde çeşitli bozukluklar nedeniyle fotoğraf vardır.böbrek fonksiyonu, ateş ortaya çıkabilecek olumlu hatta banka kan fazlalığı çeşitli yan etkileri vardır, enfeksiyon gibi sorunlar olabilir. Sen kan transfüzyonu ile ilgili olabilir sorunların hem cerrah, anestezi uzmanı ile kontrol edebilirsiniz.

Sorunları 5.Dig:
• Problemleri teknik ekipman arızası bağlı oluşabilir
: Ameliyat sırasında konumu ile • sorunlarına
rağmen hala ameliyat ve uzun ilgili sinir ezmek sırasında veya yatkınlığın bağlı vb aynı pozisyonda, yüz göğüs, olmak . Böyle göz yaralanmaları olabilir, ezme gibi organlarda
da ameliyat sırasında yakmak için kullanılan kanama damarlarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir koter cihazı arızaları • vücudunuz yanıklar çok nadiren görülebilir. (Aynı zamanda hiçbir metal sahip olmalıdır)
• Bazen yaşlı hastalarda genel anestezi sonrasında bellek bozukluğu ve bilişsel işlevlerde zayıflama olabilir. Aslında bu durum, özellikle ortopedik cerrahi geçirecek yaşlı hastalarda nispeten sık bulunabilir içinde, nadirdir. Ama bazen 'açık kalp cerrahisinde özel bir uygulama olan''kalp akciğer makinesi uygulamasından sonra oluşturulabilir.

Önemli sorunlarından anestezi yaklaşık 160 yıl boyunca karşılaşılan yukarıdaki size ne olabileceğini bir fikir vermektir.
Aslında, değişikliklere ve 1980'den sonra elde edilen deneyimler ışığında kurallar getirmişti, bu sorunların çoğunu olmuştur ve daha 'güvenli anestezi' dönemi girilmiştir.b dönem, ölüm anestezi oranları1 sorumlu tutulabilir görmedim / 1500'ler 1 / yukarı 250.000 kadar oranı düşürülebilir. Ancak yine de öngörülemeyen ve bağlı yapısal özellikleri bazı sorunlar olduğunu, bazıları: alerjik reaksiyonlar, malign hipertermi, enfarktüs, yani ön sırasında edilebilir tesadüfen anestezi bilinmeyen olabilir gibi, çalışan yolda yürürken böyle yani emboli gibi durumlar vardır bir zaman aşımına uğrar.
Yukarıda açıklanan konularda ne hakkında bir şey anlamış değil varsa, veya, daha fazla bilgi almak için anestezist sormak istiyorum.
Iı.bölgesel (bölgesel) anestezi:
alanın özelliğine göre anestezi gereken: anestezikler en sık sinir lifleri yakın bir özel iğne ile anestezi uygulanır.bölgesel türlerini kullanılan doğrudan şunlardır:
• Spinal Anestezi bir zarla çevrili bir kanalda bu omurilik sıvısı oluşltur omurları vardır. Ince bir iğne ile bel geçme işlemi sırasında omurilik ve omurilik sıvısı çevreleyen membran bir lokal anestezik verilir. Aşağı sıcak belden ağrı hissinin soğuk, geçici kaybolması sağlanır. (. bazen de hareket kabiliyeti ortadan)
• Epidural Anestezi: Bu alanda dokusu arasındaki epidural olarak bilinen bir dizi ile bel omurları arasındaki omuriliği çevreleyen gereksinimleri ve ya geri zarlara göre çok eklemek için ince plastik boru ve tüp içinde lokal anestezik yönetim tarafından elimine edilir anestezi ağrıdır.

• Çevresel sinirler (periferik sinir blokları) eşleşen: yapılması gereken işlem özelliğine göre; Özel bir sinir lifleri edilecektir.el, ayaklar, bir kısmı yakın iğne veya bir uzvun tüm bu yolu gibi uyuşmuş parmak olabilir uygun bir yer girerek gerektirdiği anestetik ilaçlar doğrudan enjekte.
Iıı.yüzeysel (yerel) anestezi: Vücudunuzun uyuşmuş sadece küçük bir parçası. Bir damla veya anestezi engellendi içeren bir iğne ile özel bir krem ile sinir ağrı duygusunu taşımak. Konum gereklidir) anestezi edilmesi ve bu şekilde elde edilebilir :( kadar gergin olarak acı veren uyarımlara sinir vücut dış yüzeyine yakın olması için Bununla birlikte, uygun değildir.

Sedasyon Iv.sakinleştir:
on Sedasyon veya sakinlerştir; etkisi "uykulu devlet" sakinleştirici ile bazı ilaçlar veya anestezi çok küçük miktarda uygulanarak oluşturulabilir bir tür oluşturulur. Fiziksel ve zihinsel açısından önemli bir rahatlama sağlar. Ağrı girişim bir dereceye yaratılmasına bazı güçlükler ve engeller.
Sen girişimi sırasında belli bir ölçüde olduğunu hatırlayabilirsiniz. Ama hiçbir şey senin anımsamama olasıdır.

Eğer anestezi cerrahi işlemler için geçerli olacak vücudunuzun sadece istenen kısmı yapılabilir. Bu vücudunuzun istediğiniz bölümünü uyuşmuş olacaktır kasık veya diz arkasından bir iğne ile ilaç vererek, koltuk, boyun altında, belinizin çalışması seçildiği takdirde yerine göre yöntemlerden biridir.
Cerrahi işlemler SIRS bölgesel anestezi uygulanacak kim hissetmiyorum olanlar için uygulanacak. Bilimsel uygulamalar tüm dünyada bu uygulamalarda kabul edilmektedir.
: Uygulamalar ve sorunlar sonra ortaya çıkabilecek sırasında bölgesel anestezi Şeyler
1.Tansiyo ve nabız damla: Ameliyat sırasında ve sonrasında kalp hızı ve kan basıncında azalma olabilir. Anestezist uygun girişimler tarafından yapılmalıdır.
2.Baskı ağrısı: Spinal anestezi veya epidural anestezi uygulamaları sonrası ortaya çıkabilir. Ortaya çıkarsa çözüm için anestezist danışın.
3. Sinir komplikasyonlar: bölgesel anestezi sonrası geçici veya kalıcı sinir hasarı nadiren de olsa, ortaya çıkabilir.
4.Bulant ve kusma: Ameliyat sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilir. Gerekli müdahaleler anestezistiniz tarafından yapılacaktır.
5.Enfeksiyo en: Böyle herhangi bir enjeksiyon ile enfeksiyon gibi da oluşabilir bu girişimlerin, bakım .Oluş önlemek için alınır.
6.Duy Umeda bozukluğu: geçici veya kalıcı işitme kaybı, spinal anestezi sonrası nadiren görülebilir.
7.Y etkileri: nedeniyle ilaç kullanım yan etkileri ortaya çıkabilir.
8.Başarısız blokları: spinal veya epidural anestezi ile cerrahi işitme başlangıcından sonra hastanın ağrı. Veya cerrahi sırasında sinir hastanın ameliyatı, anestezi uygun (sedasyon veya genel anestezi) yapmak zorunda kalabilir bkz ek bir uygulama devam uyuşturmak için kullanılan ilaçların etki süresi daha uzun sürmesine bağlı olduğu.
Çünkü bu olasılıklar, dikkatlice genel anestezi detaylı açıklamasını okuyun lütfen. Hangi bağlantılı uygulamalar "hasta onam yaktı" anestezi verilecek içeriğin bilinmesi gerekir.
Anestezi ilaçlar ve yöntemler frekans birbirini tamamlayacak şekilde birleştirilir: vı.anestez farklı (karışık kombine anestezi) kombinasyonu.
Örnek:
• Genel anestezi ile cerrahi sonrasında bölgesel anestezi yöntemleri ağrı hissi önlemek için kombine edilebilir.
Sakin (sedasyon) yüzeysel anestezi veya bölgesel anestezi yöntemleri ile kombine edilebilir. Böylece, bölgesel anestezi veya yüzeyin altında; Engellenen ve hiçbir ağrı olacak; sedatifler yanı sıra fiziksel ve zihinsel dinlenmek için izin verir.

Bunların dışında özel uygulamalar sizin anestezist gerekebilir olabilir. Bir karar ameliyattan önce yapılacak, bu uygulamalar ayrıntılı olarak size açıklanacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi, aynı zamanda, sadece bir ameliyat cerrahi veya genel anestezi almak gerekebilir cerrahi planın sırasında anestezi değişimine bağlı olarak, bölgesel anestezi için planlanmış.
Anestezi tipinin seçilmesi:
Ne olursa olsun bu konularda bilgi isteyebileceğiniz muayene ya da ameliyat gün boyunca ameliyat yapılmayacaktır.anestez önce gün içinde onay işlemi sizin bilginiz olmadan ve yapmadan nasıl anestezi tür. Ancak, anestezi uygulanan şekli aşağıdaki faktörlerden genellikle nedeni:
Ameliyat nedir •
Genel sağlık •
anestezi ve • önerileri
sizin cerrah için • gereksinimleri
talebiniz •
• tesisleri ve Ameliyathane koşulları
yolu ne olurdu senin anestezist ile anestezi istişare, birlikte belirlemek için yararlıdır. Yani en uygun anetesiz planını belirlemek için bir fırsat alabilirsiniz.
Ameliyat sonrası:
Hastaların çoğu ameliyattan sonra anestezi uyandırdı. Bilinç, daha sonra kazanmış vücut fonksiyonları ve koruyucu refleksleri ameliyathane kaldırılır.
Ameliyattan sonra birkaç şikayet söylenebilir. Ağrı, bulantı, kusma ve titreme önemli faktörlerdir. Her biri terapide anestezi uygulanır ve sonuçlar kontrol edilir belirlenir. Bununla birlikte, çeşitli yan etkiler, özellikle ağrının giderilmesi için, bu amaç için kullanılan ilaçlar ve yöntemler, çeşitli, özellikle de olabilir. Bazı ilaçlar idrar zorlukları kaşıntıya neden olabilir olabilir, solunum önleyebilirsiniz. Etkiler genellikle gözlem altında tutulur gibi bazı yeni tedbirler sürece uygulanacak ile önlenebilir, bu bu ve etkileri gibi.
Ayrıca, bazı durumlarda, özellikleri, hastanın genel ve / veya endüksiyon şiddeti işlemi hemen hastanın tercih edilmez işleminden sonra; Bu durumda, hasta anestezi devam, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) gönderilir. Genellikle bu hastalar trakea içine tüp cerrahi olarak çıkarılması için takılmıştır. Hastanın hayati fonksiyonları yoğun bakımda daha yakından izlenmektedir. Planın nerede '' bilgi '' ve '' rıza 'şeklinde verilecektir yoğun bakıma bu birim hakkında gidin.
Bazı durumlarda, hasta nedeniyle ameliyat yoğun bakım ünitesine önce öngörülemeyen devlet çeşitli gelişmeler için gerekli devlet operasyonu alabilir. Bazıları bu durumda yoğun bakımda hakkında bilgi ve senin onun yanında olacak.

Anestezi riskleri:
Anestezi her tıbbi uygulama aynı zamanda düşük de olsa risk taşır gibi. Bu risk ilaçlar, sakatlık, hatta can kaybı biraz değişebilir ihmal edilebilir yan etkileri olarak kabul edilebilir. Modern ve tam bir hastane azaltmak mümkündür, böylece donatılmış. Bununla birlikte, tüm ortadan kaldırmak mümkün değildir. Genellikle anestezi çocuğun riskini etkiler şunlardır:
Hastanın genel sağlık durumu •
operasyon • aciliyet ve büyüklüğü
• istenmeyen yan etkiler anestezi yöntemine bağlıdır
ortadan kaldırmak için alınan tüm anestezik işlemleri sırasında ya da beklenen veya beklenmeyen yan etkiler veya maksimum önlemler sonrasında kalıcı ve geçici sorunlar.
Anestezi ve cerrahi çalışmasını etkileyebilecek prosedürleri hayati organlarıdır bulunmaktadır. Anestezist için sağda, geçmiş dahil olmak üzere mümkün olduğunca çok bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bu nedenle
size sizden anketle sordu ve başka soruların gizlemek için tereddüt etmeyin cevap olacak alerji, alkol, sigara, uyuşturucu bağımlılığı olup olmadığı ve olup olmadığı, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, tıbbi problemler nedir. Yani güvenli bir anestezi ortamı ulaşma imkanı yaratılacaktır.