Üroloji Hastalıkları


Prostat Büyümesi

PROSTAT BÜYÜMESİ NEDİR?

Sadece erkeklerde bulunan, ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. İdrar torbasının tabanında yerleşmiştir ve aynı zamanda idrar kanalını çepeçevre sarar. 45 yaşına kadar bu boyutta kalan prostat, bu yaştan sonra hormonal değişikliklerle tekrar büyümeye başlar.

BPH Benign Prostat Hiper Plazisi, olarak adlandırılan iyi huylu prostat büyümesi, erkek yaşan kalitesini ciddi olarak etkileyecek bir sorundur.

BELİRTİLERİ NELERDİ?

            İdrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalamaması hissi

            Sık idrara çıkma

            Gece idrara çıkma

            Kesintili idrar yapma

            Ikınarak idrar yapma

            İdrarın akış gücünde (menzilde) azalma

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

            Prostat, ilaç tedavisi ve cerrahi müdahale ile tedavi edilir. İlaç tedavisinde şimdiye kadar kesin çözüm elde edilememekle birlikte  Prostat tedavisinin asıl amacı hastanın böbreklerini korumaktır. Ameliyat aşamasına gelmiş hastalar, şayet ameliyatı kabul etmezlerse, önce hastanın idrar torbası fonksiyon göremez ve akabinde hastanın böbrekleri bozularak, hastalar diyaliz makinesine mecbur hale gelebilirler. Gecikmiş hastalar, ameliyat olsalar bile tam şifaya kavuşmaları zor olabilir. Cerrahi yöntemler, kapalı ve açık olmak üzere iki gruba ayrılır. Açık prostat ameliyatı özel durumlar söz konusu olmadıktan sonra günümüzde pek uygulanmaz.

            Hastanın daha kısa sürede iyileşip ayağa kalkması için kapalı (laparoskopik) girişimler tercih edilmelidir.

PLAZMAKİNETİK TEDAVİ

            Kapalı prostat ameliyatı, cerrahi prostat tedavisine %90 lık bölümünü oluşturur. Halk arasında kapalı ameliyat (laparoskopi) olarak bilinen bu yöntemde penisten girilen aletler yardımıyla prostat parça parça kesilerek ya da buharlaştırılarak temizlenir.

            PlazmaKinetik yöntemle, ameliyat sırasında çıkarılan doku patolojiye (doku incelemesine) gönderilebilir. Prostatın iyi huylu iyi ve  Lazer gibi yöntemlerde doku çıkarılmadığı için patolojide yapılamaz.

            Hasta, 1 veya 2 gün içerisinde hastaneden taburcu edilebilir. Sondanın kalma şsüresi diğer yöntemlerden çok daha kısadır.

            Erkeklik gücü kaybı olmaz. Hasta özel hayatına Aynı standartta devam edebilir. Ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalinin en düşük olduğu yöntem PlazmaKinetik’tir. Her türlü prostata uygulanabilir. Serum fizyolojik (serum) ile uygulandığı için, prostatın büyüklüğü engel teşkil etmez. Özel cihaz tasarımı sayesinde ameliyat süresi daha kısadır.

            Çok derine etki etmediği için sadece gerekli olan bölgede etki gösterir. Lokal anestezi ile uygulanabilmektedir. Bu nedenle kalp ve akciğer sorunu olan hastalarda uygulanabilir.

            Ameliyat sonrası Redrograd Ejekulasyon olarak adlandırılan, meninin idrar torbasına kaçması durumu gözlenmez.

            Kanama çok azdır. Sıradan yöntemler ve Lazer yöntemi uygulandığı taktirde ciddi komplikasyonlara yol açma riski vardır.